Reaction Paper

Reaction Paper: Can Filipinos Speak Their Own Language?

Sa bidyong pinamagatang, “Can Filipinos Speak Their Own Language?”, mapapanood dito ang pagtatanong ng isang YouTuber sa ilang mga milinyal ng tungkol sa isyu ng Divorce Law sa Pilipinas, na kung saan ay kailangang masagot ito ng mga kinakapanayam gamit ang wikang Filipino.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Isang salita ang naging karaniwan sa mga naging reaksiyon ng mga milenyal pagkatapos nilang sagutin ang tanong patungkol sa isyung nabanggit: mahirap. Tila hindi sila makapagsalita sa mikropono at kung gugustuhin ay inglesin na lang ang pagsagot. Ito’y nakadidismaya sapagkat mawawari rito na mismong ang mga Pilipino ay walang sapat na kaalaman sa wikang Filipino.

Habang aking pinapanood ang bidyo, ako ay nalungkot sa katotohanan na tila paunti nang paunti ang mga Pilipino na mayroong kasanayan sa kanilang pambansang wika. Oo, bumabata nga ang panahon, ngunit ang wikang Filipino na kanilang naging kasarinlan sa mahabang panahon naman ay palapit nang palapit sa kamatayan.

Bilang isang kabataan na kabilang sa millenial age, mulat ako sa kaso ng pagiging globalisado ng makabagong henerasyon. Naituro sa eskwelahan ang naiaambag ng mabuting kasanayan sa Ingles ngunit itinuro naman ng katotohanang hatid ng bidyo na ito na isang malaking sampal sa sangkatauhang Pilipino ang kulang na karunungan sa pagsasalita ng sariling wika.

x

Hi!
I'm Sarah!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out