Iran och saudiarabien

Konflikten som finns mellan Saudiarabien och Iran innesluter hela Mellanöstern, Nordafrika och den arabiska halvön.Saudiarabien och Usa möts igen som under kalla kriget  eftersom att dom har en gemensam fiende. Iran är ett shiamuslimskt land och har gäckat hela världen…

Read More

x

Hi!
I'm Sarah!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out